Cún là một loài bò… sát có chân!

KD: Cô bạn đồng nghiệp trẻ gửi cho bức ảnh này. Hi…hi… Yêu em thế  không biết!  😀

Như cục bông tròn tròn, ngố ngố  😀

cun-1