Hà Nội giảm sốc tiền cắt cỏ từ 886 xuống 178 tỷ

.KD: Có tin được không, sự tiết kiệm đến độ này? Nếu vậy thì từ trước đến nay, con số 708 tỷ là con số gì?

—————-

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trực tiếp đối thoại nhiều lần để giảm kinh phí duy tu, duy trì, cắt tỉa cây hoa, thảm cỏ từ 886 tỷ chỉ còn 178 tỷ, tiết kiệm được 708 tỷ.

Thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết tại buổi làm việc với tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm trưởng đoàn sáng nay.

Theo ông Chung, việc tạm dừng cắt cỏ 1 tháng qua là để xây dựng lại quy trình hiệu quả hơn. TP sẽ triển khai cắt tỉa cây hoa thảm cỏ hiệu quả hơn, đẹp hơn trong thời gian tới.

Hà Nội, giảm sốc tiền cắt cỏ, Nguyễn Đức Chung, cắt cỏ, 8B Lê Trực
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung

Năm nay, dự toán kinh phí duy trì, duy tu, cắt tỉa cây hoa, cỏ ở mức 886 tỷ đồng.

UBND TP đã họp nhiều lần và thấy kinh phí này quá cao, không hợp lý. Hà Nội có 24 doanh nghiệp trong lĩnh vực này với 3 doanh nghiệp công ích, 21 doanh nghiệp xã hội hóa theo đặt hàng của TP.

Chủ tịch UBND TP đã trực tiếp gặp, đối thoại nhiều lần với các sở ngành liên quan và 24 doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị tính lại đơn giá, định mức theo 3 phương pháp. Từ đó kinh phí duy tu, duy trì, cắt tỉa cây hoa, thảm cỏ đã giảm từ 886 tỷ đồng chỉ còn 178 tỷ, tiết kiệm được 708 tỷ.

Ông Chung khẳng định: “Hà Nội sẽ trồng cây xanh nhiều hơn. TP cũng đang đặt hàng chuyên gia và Học viện Nông nghiệp thiết kế dải phân cách giữa với cây xanh, cây hoa, thảm cỏ để giữ ẩm tốt, tạo điều kiện sinh trưởng, cây có hoa 4 mùa”.

TP sẽ hạn chế tối đa việc cắt cỏ thủ công, mà sẽ cơ giới hóa để tăng năng suất, hiệu quả.

Phá dỡ vi phạm nhà 8B Lê Trực: Có khoảng giật, khoảng lùi

Liên quan việc xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực còn chậm trễ, UBND TP đã thay thế nhà thầu phá dỡ, yêu cầu UBND quận Ba Đình tạm ứng 3 tỷ đồng phục vụ công tác phá dỡ…

Hà Nội, giảm sốc tiền cắt cỏ, Nguyễn Đức Chung, cắt cỏ, 8B Lê Trực
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Đến nay, biện pháp thi công phá dỡ giai đoạn 1 (tầng 19) đã được lập, thẩm tra, phê duyệt, được UBND quận Ba Đình chấp thuận và đang triển khai phá dỡ xong phần mái tầng 19.

Trong thời gian tới, UBND TP chỉ đạo UBND quận Ba Đình phối hợp với Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc nhà thầu phá dỡ.

UBND quận Ba Đình  sẽ thẩm tra, trình phê duyệt phương án phá dỡ toàn bộ phần vi phạm dự kiến xong trước ngày 30/9, làm cơ sở tổ chức phá dỡ toàn bộ vi phạm, đảm bảo thời gian tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TP.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đặt câu hỏi: Vậy cắt bao nhiêu tầng, còn bao nhiêu tầng, thời hạn tầng cuối cùng là bao giờ?

Chủ tịch quận Ba Đình Đỗ Viết Bình trả lời, nếu theo đúng giấy phép xây dựng, công trình này bị sai phạm về giấy phép là 1 tầng, giấy phép 18 tầng làm 19 tầng, đang xử lý tầng 19. Chiều cao được cấp phép 53m thì họ làm 68m, sai phép trên 10m.

Theo kết luận của Thủ tướng, sẽ giao Bộ Xây dựng cùng Hà Nội có phương án tính toán để đảm bảo kết cấu sau này.

“Nhà 8B Lê Trực giai đoạn 1 sẽ xong trong tháng 10, để xong toàn bộ tầng 19, giai đoạn 2 còn phải tiếp tục thực hiện cùng với các bộ ngành và TP Hà Nội lên phương án, phải có thẩm định, kiểm định, có khoảng giật và khoảng lùi”, ông Bình nói.

————-

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/329769/ha-noi-giam-soc-tien-cat-co-tu-886-xuong-178-ty.html