Hoa hồng ngày mới

KD: Hôm nay, FB tự nhiên nhắc bức tranh này tròn một năm mình đưa lên. Đẹp tuyệt. Một bức tranh tĩnh vật đằm thắm và rất có hồn. Xin đưa lên để bạn đọc chia sẻ

binh-hong