VINPEARL HẠ LONG BAY

KD: Bạn bè hỏi, sao đi Quảng Ninh về toàn thấy đưa một ảnh. Thì hôm nay đưa nhiều ảnh. Toàn cảnh khu nghỉ. Chụp xa rồi lại chụp gần. Chụp người rồi lại chụp chân dung. Không có kính rồi lại có kính  😀

Chúc bạn đọc vui cuối tuần giữa những ngày thu… oi nồng  😀

anh-kd-3-a14

236457a89a111512a1217191820