“Cái lý người Kinh” và thế giới phẳng

Tác giả: Kỳ Duyên

Chả lẽ “cái lý người Kinh” nó tồn tại được bởi những giá trị xã hội đang rối loạn? Mà chế tài pháp luật lại treo ngược cành cây?
.————