Xin lỗi bạn đọc!

Ngay sau khi đăng hai bài viết về Trịnh Xuân Thanh, và Nguyễn Thành Phong, mình nhận được một số tư vấn và trao đổi của bạn đọc, cho rằng những bài viết của trang VNTB này không chính xác, thường xào xáo lại từ các nguồn khác nhau. Nay mình xin gỡ xuống các bài đó. Xin lỗi bạn đọc vì mình đã bất cẩn. Cảm ơn bạn đọc đã chân tình góp ý và cảm ơn cả sự đã lắng nghe

anh-hoa-hong-phan