Có hai thứ

Tác giả: Hòa Augustino (theo FB Hung Phamngoc)

.KD: Bất ngờ, đọc được những tổng kết mang tính trải nghiệm này, thấy thú vị. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————— . .

hai-thu– Có 2 thứ bạn phải cho đi,
đó là tri thức và lòng tốt.

– Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm,
đó là sức khỏe và lời hứa.

– Có 2 thứ bạn phải thay đổi,
đó là bản thân và nhận thức.

– Có 2 thứ bạn phải giữ gìn,
đó là niềm tin và nhân cách.

– Có 2 thứ bạn phải trân trọng,
đó là gia đình và hiện tại.

 

– Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện,
đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.

– Có 2 thứ bạn phải lãng quên,
đó là đau thương và hận thù.

– Có 2 thứ bạn phải khắc ghi,
là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.

– Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công,
đó là đam mê và lòng kiên trì.

– Có 2 thứ bạn không được làm,
đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.

– Có 2 thứ bạn phải bảo vệ,
đó là danh tín và lẽ phải.

– Có 2 thứ bạn phải chấp nhận,
là cái chết và sự khác biệt.

– Có 2 thứ bạn phải kiểm soát,
đó là bản năng và cảm xúc.

– Có 2 thứ bạn phải tránh xa,
đó là cám dỗ và sự ích kỷ.

– Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện,
là tiền bạc và kinh nghiệm.

– Có 2 thứ bạn không được sợ sệt,
là cái ác và Sống Thật.

– Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng,
là tình yêu và sự bao dung.

– Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống,
đó là thành đạt và hạnh phúc.

– Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng,
đó là khó khăn và ngày mai.

– Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ,
đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc… sống hàng ngày.