Cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương ông Vũ Huy Hoàng

Tác giả: Theo TTXVN

.KD: Mình bận việc quá, cả ngày chả ngó ngàng gì đến Blog KD/KD. Thành thật xin lỗi bạn đọc. Nay đọc được thông tin này, xin đưa lên để bạn đọc chia sẻ.

.Việc gì đến rồi sẽ phải đến. Sau đ/c  Vũ Huy Hoàng, là đ/c nào đây?  😀

Còn trên mạng, sau phút xôn xao, dư luận XH cười hề hề: Cách chức một người đã không còn chức, thì cách chức kiểu gì? Nhiều bạn hỏi mình, mình biết hỏi ai?  😀

—————-

Ban Bí thư Trung ương Đảng kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương ông Vũ Huy Hoàng
Ông Vũ Huy Hoàng khi tại chức – Ảnh Nguyễn Khánh

Ngày 2-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật trong công tác cán bộ đối với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sau khi xem xét báo của của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư kết luận như sau: 

1- Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian từ 2011 – 2016 có các vi phạm, khuyết điểm sau: 

Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ và vi phạm Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương. 

Tiếp tục đọc