Cà phê thứ Bảy: Tự do cá nhân và thiết chế chuyên chế

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

h120Anh chị và các bạn thân mến!

Vào 14h30 chiều thứ bảy 05/11/2016,

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

Số 3A, phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

sẽ diễn ra buổi CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI

Gặp gỡ TS TRỊNH VĂN ĐỊNH

Chủ đề:“Logic của nghịch lý Tự do cá nhân xuất hiện trong lòng thiết chế chuyên chế [Trường hợp Nguyễn Công Trứ]

Chủ trì: GS  CHU HẢO

Rất mong các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp

LỜI DẪN

 Bài thuyết trình không tìm hiểu điểm vênh giữa sự ra đời của tự do cá nhân trong lòng thiết chế chuyên chế mà trọng tâm tìm kiếm mắt xích kết nối nghịch lý này. Mắt xích hay điểm nối này chính là nét độc đáo, cũng là điểm “mù” (chưa rõ) để hiểu và trả lời cho nghịch lý tại sao tự do cá nhân vốn không thể xuất hiện và phát triển trong lòng chế độ chuyên chế lại có thể xuất hiện cùng với tiến trình kiện toàn đại thiết chế chuyên chế ở Việt Nam thời nhà Nguyễn. Nói cách khác, tại sao cỗ máy đại thiết chế chuyên chế nhà Nguyễn đã vô tình để sổng chuồng hay hữu ý thả rông cho một trường hợp độc nhất vô nhị này. Lô gic nội tại của sự xuất hiện tự do cá nhân ở Nguyễn Công Trứ là gì ? và đặc biệt lý giải cơ chế cho phép sự tồn tại song song của hai định hướng trái chiều này qua một trường hợp đặc biệt như vậy. 

VÀI NÉT VỀ DIỄN GIẢ TS TRỊNH VĂN ĐỊNH 

 • Học vị Tiến sĩ: 2014, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đơn vị Công tác:Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Hướng nghiên cứu chính:

  + Việt học

  + Loại hình nhân cách văn hóa- lịch sử

  + Trung Quốc học, chính trị học Trung Hoa

  • Một số bài viết đã công bố:

  +Vạn Hạnh – Lý công Uẩn nhìn từ cấu trúc quyền lực cặp đôi, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 0866 – 8612, 2011

  + Những cách thế lựa chọn của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử (Trường hợp Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm và Nguyễn Du) – (Tạp chí Khoa học , Đại học Quốc gia Hà Nội-2013)

  + Nghịch lý tư do cá nhân trong lòng thiết chế chuyên chế”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 0866 – 8655, 2016

  + Truyền thống tìm kiếm tự do của kẻ sĩ tinh hoa Đông Á”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Tập chí Văn hóa nghệ thuật, 0866 – 8655, 2016

  + Tính quy luật trong tiến trình mở đường của Trung Hoa: Trường hợp Nhất đới nhất lộ, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2354-1172, 2016