Xin lỗi bạn đọc!

Thưa bạn đọc, bởi những lý do “nhạy cảm”, chủ FB được đề nghị gỡ bài về ông Trần Bình Minh. Xin lỗi bạn đọc, và mong chia sẻ!

Chúc bạn đọc sức khỏe và làm việc hữu ích

anh-dep