Não Bộ trưởng và cái ghế Vụ trưởng

Tác giả: Lê Thanh Dũng sưu tầm (Truyện cười Hungari)
.
anh-mat-cuoi
* Ở một cửa hàng “phụ tùng” người, có bầy bán tay, chân, mắt, mũi, gan, thận v.v . Một khách hàng muốn mua bộ não. Chủ cửa hàng nói:
– Chúng tôi có 3 cái não. Xin tuỳ ngài chọn. Đây là não của một nhà văn, 1200 đôla; đây là não một nhà khoa học, cũng 1200 đôla. Còn đây là não một bộ trưởng 3000 đôla.
– Tại sao não nhà văn, nhà khoa học thì rẻ mà não bộ trưởng lại đắt thế?
– Hai bộ não kia dùng nhiều rồi, còn não bộ trưởng hầu như mới toanh, chưa dùng đến…

* Một ông dẫn con trai vừa tốt nghiệp đại học đến xin việc tại một cơ quan cấp bộ. Sau khi xem xét kĩ hồ sơ, học bạ, ông chánh văn phòng bộ bảo:
– Tôi sẽ cho cháu làm trưởng phòng. Ông thấy sao?
Ông bố giãy nảy: 
– Ôi thưa ông, cháu vừa tốt nghiệp, xin ông cho cháu làm nhân viên thường thôi ạ.
– Tôi đã đọc kỹ học bạ của cháu rồi, nó chưa đủ giỏi để làm nhân viên, nhưng không đến nỗi kém để làm vụ trưởng. Cho nên tôi nghĩ làm trưởng phòng là thích hợp.