Đôi khi

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: FB lại vừa gửi lại cho mềnh tròn một năm bức ảnh và bài thơ này, một bài thơ mình thích (tự sướng)  😀

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ  😀  .  Cảm ơn FB- thật tuyệt vời!

————

anh-kdĐôi khi chỉ một con chữ
Đủ làm ấm áp ngày đông

Đôi khi chỉ một khoảng không
Đủ làm ắp đầy nỗi nhớ

Đôi khi một dòng thi tứ
Đủ bình yên giữa giông mưa

Đôi khi một phương trở gió
Đủ để một phương thẫn thờ

Đôi khi một phương hắt hủi
Đủ để một phương bơ vơ 😀

Đôi khi làm sao biết được
Ai ngóng ai đợi ai chờ

Đôi khi nhiều khi lắm ấy
Ai hay ai buồn vu vơ