Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công thương với ông Vũ Huy Hoàng

Tác giả: PV

KD: Hị…hị… Đ/c Vũ Huy Hoàng giờ còn mỗi chiếc áo…. công dân? 😀  Nếu theo như thông tin Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Luật “kỷ luật quá khứ” đã chính thức được ban hành và chính thức có hiệu lực, ngày 21/01/2017, thì Luật này có truy ngược lại trước đó các quan chức về hưu mà có tội không? Vì là Luật kỷ luật Quá khứ mà

Cái tên Luật “kỷ luật quá khứ” công nhận là rất … văn chương  😀

—————–

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Nghị quyết nêu rõ: Xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công thương nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này và Ban Bí thư TƯ Đảng đã thi hành kỷ luật tại quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3/11/2016.

Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công thương với ông Vũ Huy Hoàng
Ông Vũ Huy Hoàng lúc đương chức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thủ tướng ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Đồng thời, giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định của luật về cán bộ, công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng, nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước.

———— 

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-ra-nghi-quyet-ky-luat-ong-vu-huy-hoang-353506.html