Đường…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Hôm nay FB nhắc lại bài thơ này tròn một năm, kèm bức ảnh điệu. Bài thơ buồn…

—————

anh-kd-1Người xưa nói “đi mãi thành đường”
Sao có con đường đi mãi thành… ảo ảnh?
.
Lá diêu bông xanh bởi tình anh
Dù không có thật
.
Con đường đẹp nhưng ảo ảnh
Dù con người vẽ rất thật những mầu xanh