20 tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ

Tác giả: Thành Đạt (Theo Business Insider)

.KD: Họ vĩ đại mà không tầm thường, bởi họ chỉ có lợi ích Quốc gia trên hết. Bởi toàn bộ thiết chế XH là hướng tới vì con người, phục vụ con người, để người dân được sống trong một XH dân chủ, văn minh, công bằng. Bởi XH họ, Pháp luật là thượng tôn.

.Thật thú vị khi thấy trog số này có tên của TT Mỹ B. Obama và B. Clinton

————— 

Dựa trên đánh giá của gần 100 nhà sử học và những chuyên gia viết tiểu sử, danh sách 20 tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ đã được công bố gần đây, trong đó có nhà lãnh đạo được xướng danh 3 lần liên tiếp.

Theo Business Insider, cuộc khảo sát do C-SPAN thực hiện về năng lực lãnh đạo trên cương vị tổng thống đã lấy ý kiến của 91 nhà sử học và những chuyên gia viết tiểu sử để làm căn cứ xếp hạng 43 tổng thống trong lịch sử Mỹ. Có 10 tiêu chí được đưa ra để xếp hạng các nhà lãnh đạo Mỹ gồm: khả năng thuyết phục công chúng, lãnh đạo khủng hoảng, quản lý kinh tế, đạo đức lãnh đạo, quan hệ quốc tế, kỹ năng hành chính, quan hệ với quốc hội, tầm nhìn, đảm bảo bình đẳng cho tất cả mọi người và thành tựu sau nhiệm kỳ công tác.

Điểm của mỗi tiêu chí sau đó sẽ được cộng lại và chia trung bình, sau đó cho ra kết quả cuối cùng. Một số tên tuổi đáng chú ý trong các vị trí đứng đầu gồm cựu Tổng thống Abraham Lincoln – người 3 lần liên tiếp giữ ngôi vị đầu bảng trong 3 lần xếp hạng, cựu Tổng thống George Washington ở vị trí số 2, hay cựu Tổng thống Barack Obama ở vị trí số 12.

1-abraham-lincoln-1487493734558

Trong khi một số nhà sử học tỏ ra không mấy ngạc nhiên khi ông Obama không đạt thứ hạng cao trong danh sách lần này vì đây mới là lần đầu tiên ông được xếp hạng thì một số người khác lại cảm thấy bất ngờ vì cho rằng cựu tổng thống Mỹ lẽ ra phải được xếp ở vị trí cao hơn thế. Tổng thống thứ 44 của Mỹ đứng thứ 7 trong tiêu chí về đạo đức lãnh đạo và thứ 8 về quản lý kinh tế.

Đây là lần thứ 3 C-SPAN tiến hành cuộc khảo sát về năng lực của các tổng thống Mỹ. Hai lần trước đó là vào năm 2000 và 2009.

Dưới đây là danh sách 20 tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ:

1: Abraham Lincoln

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Lãnh đạo khủng hoảng (số 1), kỹ năng hành chính (số 1), tầm nhìn (số 1), đảm bảo bình đẳng cho tất cả mọi người (số 1) (Ảnh: Wikimedia)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Lãnh đạo khủng hoảng (số 1), kỹ năng hành chính (số 1), tầm nhìn (số 1), đảm bảo bình đẳng cho tất cả mọi người (số 1) (Ảnh: Wikimedia)

2: George Washington

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quản lý kinh tế (số 1), đạo đức lãnh đạo (số 1), thành tựu trong nhiệm kỳ công tác (số 1) (Ảnh: Wikimedia Commons)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quản lý kinh tế (số 1), đạo đức lãnh đạo (số 1), thành tựu trong nhiệm kỳ công tác (số 1) (Ảnh: Wikimedia Commons)

3: Franklin D. Roosevelt

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Thuyết phục công chúng (số 1), quan hệ quốc tế (số 1) (Ảnh: Wikimedia Commons)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Thuyết phục công chúng (số 1), quan hệ quốc tế (số 1) (Ảnh: Wikimedia Commons)

4: Theodore Roosevelt

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Thuyết phục công chúng (số 2) (Ảnh: Reuters)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Thuyết phục công chúng (số 2) (Ảnh: Reuters)

5: Dwight D. Eisenhower

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Đạo đức lãnh đạo (số 4) (Ảnh: BI)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Đạo đức lãnh đạo (số 4) (Ảnh: BI)

6: Harry S. Truman

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Lãnh đạo khủng hoảng (số 4) (Ảnh: Getty)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Lãnh đạo khủng hoảng (số 4) (Ảnh: Getty)

7: Thomas Jefferson

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quan hệ với quốc hội (số 5), tầm nhìn (số 5) (Ảnh: Wikipedia)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quan hệ với quốc hội (số 5), tầm nhìn (số 5) (Ảnh: Wikipedia)

8: John F. Kennedy

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Thuyết phục công chúng (số 6) (Ảnh: JFK Library)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Thuyết phục công chúng (số 6) (Ảnh: JFK Library)

9: Ronald Reagan

 Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Thuyết phục công chúng (số 5) (Ảnh: Wikimedia Commons)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Thuyết phục công chúng (số 5) (Ảnh: Wikimedia Commons)

10: Lyndon Baines Johnson

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quan hệ với quốc hội (số 1) (Ảnh: Wikimedia Commons)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quan hệ với quốc hội (số 1) (Ảnh: Wikimedia Commons)

11: Woodrow Wilson

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Tầm nhìn (số 7) (Ảnh: AP)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Tầm nhìn (số 7) (Ảnh: AP)

12: Barack Obama

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người (Số 3) (Ảnh: Reuters)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người (Số 3) (Ảnh: Reuters)

13: James Monroe

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quan hệ quốc tế (số 7) (Ảnh: Wikimedia)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quan hệ quốc tế (số 7) (Ảnh: Wikimedia)

14: James K. Polk

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Lãnh đạo khủng hoảng (số 9), kỹ năng hành chính (số 9) (Ảnh: Wikimedia)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Lãnh đạo khủng hoảng (số 9), kỹ năng hành chính (số 9) (Ảnh: Wikimedia)

15: Bill Clinton

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quản lý kinh tế (số 3) (Ảnh: BI)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quản lý kinh tế (số 3) (Ảnh: BI)

16: William McKinley Jr.

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quan hệ với quốc hội (số 10) (Ảnh: BI)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quan hệ với quốc hội (số 10) (Ảnh: BI)

17: James Madison

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Đạo đức lãnh đạo (số 9) (Ảnh: Wikimedia)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Đạo đức lãnh đạo (số 9) (Ảnh: Wikimedia)

18: Andrew Jackson

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Thuyết phục công chúng (số 7) (Ảnh: Wikimedia)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Thuyết phục công chúng (số 7) (Ảnh: Wikimedia)

19: John Adams

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Đạo đức lãnh đạo (số 11) (Ảnh: Wikimedia)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Đạo đức lãnh đạo (số 11) (Ảnh: Wikimedia)

20: George H. W. Bush

Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quan hệ quốc tế (số 8) (Ảnh: AP)
Tiêu chí được xếp hạng cao nhất: Quan hệ quốc tế (số 8) (Ảnh: AP)
————