Tổng bí thư: Không liêm, không sạch thì không nói được người khác

Tác giả: Theo VOV

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra mà không liêm, không sạch thì không nói và kỷ luật được người khác

.KD: Nhưng nói cho công bằng, đó là các bác nói trong Đảng nghe với nhau, dân có nghe, có tin hay không, là chuyện khác.

—————–

Hôm nay, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng, kiểm tra, giám sát
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017Năm 2016 kỷ luật 12.000 đảng viên.

Năm 2016 kỷ luật 12.000 đảng viên

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng nêu rõ, nhiệm vụ của Hội nghị là kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng năm 2016, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn biện pháp khắc phục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

Hội nghị tập trung trao đổi biện pháp tăng cường giám sát, nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những vấn đề phức tạp nảy sinh, những vấn đề bức xúc mà đảng viên, nhân dân phản ánh, tạo cơ sở và sự chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2017; từ thực tiễn và yêu cầu kiểm tra, giám sát thời gian tới, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định của Đảng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng nói riêng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương kết quả hoạt động kiểm tra của Đảng nói chung, cũng như ngành Kiểm tra nói riêng, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ chính trị, tập trung triển khai, tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn công tác kiểm tra của các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp có chuyển biến mới, chủ động, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp uỷ, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp được tiến hành chủ động, đồng bộ, toàn diện hơn, đúng Điều lệ và các quy định của Đảng, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Trong năm 2016, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 100.000 tổ chức Đảng và hơn 40.000 đảng viên; giám sát hơn 30.000 tổ chức Đảng và hơn 100.000 đảng viên; thi hành kỷ luật gần 150 tổ chức Đảng và hơn 12.000 đảng viên.

Theo Tổng bí thư, một điểm sáng của năm 2016 là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc rất tích cực, quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Trung ương đã diễn ra khá sôi động, có nhiều việc làm và làm được nhiều việc, có kết quả rõ rệt, được dư luận đồng tình, đánh giá cao, tạo ra một làn gió mới, niềm tin mới.

Cái mới của thời gian gần đây là chủ động tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm khá nhiều, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra vi phạm; làm vụ nào ra vụ ấy, làm bài bản, khoa học, làm đến nơi, đến chốn; làm kỷ luật Đảng trước không chờ kết luận của các cơ quan Nhà nước, thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, công luận..

Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, Tổng bí thư cũng chỉ rõ, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả thấp, chưa đủ sức răn đe, đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, không nghiêm túc.

Tránh tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”

Tổng bí thư cho biết, năm 2017, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bộc lộ nhiều thách thức mới, ảnh hưởng trực tiếp đến sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; năm thứ 2 toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đảng ta xác định phải tiếp tục tiến hành xây dựng, chỉnh đốn đảng với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt.

Tổng bí thư nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện tốt trong năm 2017, trong đó bao gồm công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích “trị bệnh cứu người”; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức Đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển của đất nước. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo Tổng bí thư, năm 2016 đã làm được nhiều việc, năm 2017 đang tiếp tục làm và còn nhiều việc phải làm. Trong không khí cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, nhân dân đang hồ hởi, ủng hộ, cần phải đẩy mạnh và làm quyết liệt hơn, không thoả mãn với những gì đã làm được, phải tiếp tục, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì nhân dân.

Cần chủ động đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm những việc đang làm với phương châm là làm đến cùng, đồng thời chuẩn bị làm tiếp những vụ việc phát sinh. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, cần chú ý khâu phát hiện, phát giác ban đầu. Qua kiểm tra, thanh tra mà phát hiện, qua báo chí, qua công luận, qua tố giác của nhân dân mà chủ động tổ chức kiểm tra. Chú ý kiểm tra đều các khu vực, các lĩnh vực, các địa phương. Các địa phương phải làm mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa; tránh tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”.

Theo Tổng bí thư, để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng và tiên quyết là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hoá.

Không liêm, không sạch thì không nói được người khác

Tổng bí thư nhấn mạnh: Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới hết sức nặng nề. Cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả những người thân; luôn phải đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường.

Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng, không vì lợi ích cá nhân, không làm liều, làm ẩu, kết luận kiểm tra phải rõ ràng, nghiêm minh, thuyết phục, phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch.

Không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác. Cán bộ kiểm tra phải gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải chống tiêu cực ngay trong những cơ quan và những người làm nhiệm vụ chống tiêu cực.

Tổng bí thư bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cuả Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp nhất định sẽ vượt qua khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được đòi hỏi của Đảng, nhân dân và đất nước.

————–

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tin-moi-tong-bi-thu-khong-liem-khong-sach-thi-khong-noi-duoc-nguoi-khac-358228.html