Đôi khi

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

—————–

anh-kd-tvn-10abĐôi khi chỉ một con chữ
Đủ làm ấm áp ngày đông
.
Đôi khi chỉ một khoảng không
Đủ làm ắp đầy nỗi nhớ
.
Đôi khi một dòng thi tứ
Đủ bình yên giữa giông mưa
.
Đôi khi một phương trở gió
Đủ để một phương thẫn thờ
.

Đôi khi một phương hắt hủi
Đủ để một phương bơ vơ
.
Đôi khi làm sao biết được
Ai ngóng ai đợi ai chờ
.
Đôi khi nhiều khi lắm ấy
Ai hay ai buồn vu vơ