Trong

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: Hôm nay, FB nhắc lại và gửi lại cho mình bài thơ và bức ảnh đăng một năm trước đây. Cảm ơn FB và xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ  😀

————–

anh-kd-dcanNiềm yêu hiện hữu ngày ngày
Trong buồn vẫn có thương này để tin
.
Trong xa vẫn thấy ánh nhìn
Trong gần hư ảo một miền rất xa
.
Trong ai vẫn có người ta
Trong ta vẫn có hài hòa giêng hai
.

Trong ngày ám ảnh đêm dài
Trong đêm thao thức ngày mai đợi chờ
.
Trong đau đời vẫn nên thơ
Trong thơ vẫn có thẫn thờ niềm đau
.
Trong nhau luôn nhớ về nhau…