Mỏi…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: Một bài thơ cũ năm xưa/ Tìm em ta vẫn thấy vừa… hôm nay  😦

—————–

Có những khi em mệt rã rời

Không buồn vui chai lỳ cảm xúc

Nhìn vào hư không nhìn vào giả thật

Chẳng còn biết dở hay được mất

 

Thấy lòng như hóa đá bên sông

Con thuyền trôi đâu biết ngược dòng

Thả nỗi đau lững lờ sóng nước

Thời gian đi hóa khôn cùng

 

Thơ không còn đủ làm chăn đệm ấm

Ngọt lành ru giấc ngủ êm đềm

Thao thức mãi với miền cô độc

Nỗi nhớ ơi có nghe tiếng gọi không?

 

 Nơi xa lắc ai nhen ngọn lửa hồng

 Cho ban mai hửng sáng triền sông

 Cho băng tan nơi tim giá buốt

 Giấc mơ nào làm ấm lại mùa đông?

 

 Để vũ khúc năm xưa trở lại

 Ôm em- người tình chung…