Sự khác biệt của bộ máy quốc gia

Tác giả: theo FB Nguyễn Hữu Thao

.KD: Mấy hôm này trên FB đua nhau đưa bảng số này, như một phép so sánh. Nhìn vào thấy giật mình về sự tinh giản và cồng kềnh của bộ máy giữa một vài QG với nhau. Những con số biết nói

 

k