Giấc ban mai

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: Hôm nay FB nhắc lại bài thơ này tròn một năm trước. Xin đăng lại cho đỡ buồn…

———— 

Ta mơ trên chiếc giường mùa Xuân

Ngọt ngào cỏ hoa giấc mộng văn nhân
.

Ta mơ trên chiếc giường mùa Hạ

Nóng bỏng vầng dương dịu dàng hương nhã
.

Ta mơ trên chiếc giường mùa Thu

Réo rắt ngàn sâu tơ đàn đêm ru
.

Ta mơ trên chiếc giường mùa Đông

Bồng bềnh ma mị con sáo sang sông
.

Ta mơ trên chiếc giường Tình yêu

Đủ bốn mùa cung bậc mưa nắng phiêu diêu
.

Trời chiều
.
Giấc ban mai
.
Ngọc mài
.
Khúc Thiên thai…