Sắp thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng

Tác giả: Nam Phong

.KD: Không hiểu có giống kiểu Thanh tra CP 11 lần  “thanh cha” Vinashin và kết luận luận phình phường, ko có dấu hiệu sai phạm không, thưa ông Ngô Văn Khánh??? Đó là vết nhục nhớ đời đó

————  

Họp báo công tác thanh tra quý 1/2017 của Thanh tra Chính phủ
.
 Theo dự kiến trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chuyển đổi sử dụng đất từ đất quốc phòng, an ninh sang mục đích khác tại 5 địa bàn lớn là Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Khánh Hòa. 

Ngày 24.4, tại buổi họp báo công tác thanh tra quý 1/2017, Thanh tra Chính phủ cho biết đã tiến hành 1.885 cuộc thanh tra hành chính và 36.580 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong quý đầu năm. Qua đó, phát hiện vi phạm về kinh tế 41.821 tỉ đồng và 168 ha đất; đã kiến nghị thu hồi 8.773 tỉ đồng và 80 ha đất.

Cơ quan thanh tra cũng cho biết đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 259 tập thể, cá nhân; ban hành 26.331 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 6.992 tỉ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 21 vụ việc, 47 đối tượng. 

Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường tại một số khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu đô thị mới; chuyển đổi sử dụng đất từ đất quốc phòng, an ninh sang mục đích khác tại các địa phương là Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Khánh Hoà.

Bên cạnh đó, sẽ thanh tra trách nhiệm trong tái cơ cấu DNNN gắn với thực hiện thí điểm chức năng đại diện vốn chủ sở hữu vốn nhà nước, việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác của UBND TP.HCM; trách nhiệm Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc trong thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP và việc quản lý đầu tư xây dựng một số bệnh viện trọng điểm.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân; thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai; việc cử đoàn đi nước ngoài của Bộ Ngoại giao; về công tác quản lý nhà nước về du lịch và giáo dục đào tạo…

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết sẽ chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, khi được giao và tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

————– 

http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/sap-thanh-tra-viec-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-quoc-phong-61376.html