25 năm sau

KD: Ngẫu nhiên tìm được bức ảnh 25 năm trước, trong một chuyến công tác tại Huế. Giật mình vì hai chiếc mũ giống nhau. 25 năm đã qua, vật đổi sao dời. Đăng lên cho đỡ buồn thôi, trong những ngày nghỉ lễ 😀.