Cà phê thứ Bảy: Salon Âm nhạc thính phòng

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

—————–

Cà phê Th By trân trng kính mi Anh (Ch)

ti tham d chương trình

SALON ÂM NHC THÍNH PHÒNG

Vào 19h30 tối thứ sáu, ngày 19/05/2017

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY

số 3A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH BIU DIN CLASSICAL GUITAR

VI CÁC NGH S GUITAR TR HÀ NI

  • NS NGUYN DUY QUC ANH
  • NS Đ HNG ANH

Song tu: NGUYN DUY QUC ANH & Đ HNG ANH

  • NS LÂM HI ĐĂNG
  • NS VŨ THANH HI

Song tu: LÂM HI ĐĂNG & VŨ THANH HI

  • NS ĐNG THÙY LINH

 

 CHƯƠNG  TRÌNH

 So lo:

Nguyn duy quc anh

Sakura- Yurijo yoccohh

Minuet G dur- Fernando Sor

 

Đõ Hng Anh

English Suite – John Duarte

 

Đng Thùy LInh

Suite Bwv 998- J.S.Bach( prelude & allegro)

Baden jazz suite-Jjri Jirmal

Vals no 3- Antonio LAuro

 

Lâm Hi Đăng

BÀi ca hi vng – Văn ký (arr. Hi THoi)

Alhambra – Fracisco Tarrega

 

Duo :

Nguyễn Duy Quốc Anh vs Đỗ Hồng Anh

TRes Cenas Brasileiras ( chương  2 Victoria Regia )- Sergio Assad

LÂm HẢi Đăng  vs Vũ Thanh Hải

5 duos – Celso MAchado