Đốt đuốc mới tìm được ông Trương Quang Nghĩa

Tác giả: theo FB Nguyễn Ngọc Chu (Ts Toán học)

.KD: Trong thế giới đa chiều, và IT phát triển, dân trí XH đã nâng cao hơn trước nhiều. Ngay lập tức người ta sẽ hiểu quan chức nào là vì dân, hay cơ hội, hay khôn khéo che chắn cho lợi ích nhóm để giữ cái ghế của mình.

——————— 

Nói rằng mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất lên phía Bắc là hoàn toàn không khả thi, thì một vạn lần ông Trương Quang Nghĩa phải từ chức.

1. Thời còn tại vị chức Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Đinh La Thăng đã phải nhắm mắt bịt tai, không đả động gì đến việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, mà chì cổ suý cho Long Thành. Đó đã là tội lớn.

2. Nay ông Trương Quang Nghĩa lại còn to gan khẳng định rằng, mở rộng sân bay TSN lên phía Bắc là hoàn toàn không khả thi – thì đã vừa antonym của “quá thông minh”, lại còn kèm theo liều lĩnh. Đó là hai lần tội lớn.

3. Không có anh trai là ông Trương Quang Được – cựu UV BCT, thì ông có lên được chức Bộ trưởng Bộ GTVT không? Tưởng trong ông còn rơi vãi chút nghĩa khí của người Đất Quảng, ai ngờ ông đã “tù” lại còn không có dũng khí.

4. Nếu ông muốn chứng minh mở rộng sân bay TSN lên phía Bắc là hoàn toàn không khả thi, thì tại sao ông không thành lập hai ba công ty tư vấn độc lập khác- không phải là công ty tư vấn của Bộ Quốc phòng – để họ chứng minh hộ cho ông là không thể mở rộng sân bay TSN lên phía Bắc? Vô tư hơn nữa là mời công ty tư vấn mước ngoài!
Hà cớ chi mà phải liều khuôn mặt “ngàn vàng” của ông để bảo vệ lợi ích nhóm nên đi ngược với lợi ích của muôn dân?

Vô cùng trăn trở khi phải tìm từ đã nhẹ hơn sự thật, ấy vậy mà lời nói vẫn còn nghe như mạt sát. Nhưng thực sự không thể kiềm chế nổi, nên nuốt hận mà tự chưởi đổng trong lòng. Thôi dành cho ông lời tế nhị nhất có thể được :

Hãy từ chức đi. Ông càng ngồi ghế bộ trưởng Bộ GTVT ngày nào thì còn nguy hại cho đấ nước ngày đó.

Không có lẽ 94 triệu dân Việt Nam khng có ai có một chút trí tuệ hơn ông Trương Quang Nghĩa để ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ GTVT?

Đảng, Quốc Hội và Chính phủ đốt đuốc mới tìm được ông Trương Quang Nghĩa ư?