Chào!

Tác giả: theo FB Sơn Vũ

.KD: Ngay sau khi Bộ trưởng Y tế Kim Tiến có ý tưởng trước khi khám bệnh cho bệnh nhân các bác sĩ phải cúi đầu chào, trên mạng truyền đi bài thơ này. Đọc thì hơi thô, nhưng buồn cười quá. Mình xin đăng lên để bạn đọc thư giãn cuối tuần.

.Ý tưởng Chào bệnh nhân trong bối cảnh XH “hành là chính” là có thiện chí, nhưng vô tình nó thành hình thức, giả dối, nếu như người bệnh vẫn được phục vụ bằng một chất lượng khám chữa bệnh non kém, thậm chí phải “đút lót” để được việc cho họ.

😀   😀   😀