Hồng leo

Tác giả: theo FB Cuong Pham

.KD: Bất chợt, gặp những đóa hồng leo đẹp tuyệt mà mình vốn yêu thích. Tác giả là một nhiếp ảnh gia sinh sống ở Đức. Nay xin đưa lên để bạn đọc chia sẻ.   

———————