Bác sĩ và nỗi sợ

Nhìn gương mặt Bs trẻ Hoàng Công Lương sáng sủa, và lương thiện, thật tội. Đăng bài này lên, hy vọng các cơ quan chức năng xem xét, điều tra thấu đáo để có những quyết định đúng đắn, hợp lý