“VietNamNet xưa”

KD: Đó là cách gọi của một nhóm chúng mình với nhau, khi muốn tụ hội những người ở VietNamNet “xưa” và nay (vẫn còn làm việc) nhân một cuộc vui nào đó. Hoặc là để tiếp đón một người ở xa về, hoặc có niềm vui muốn mọi người cùng chia sẻ. “Xưa” từ khung cảnh- một nhà hàng Hà Nội cũ… cho đến con người. Trong số 09 người tụ hội hôm đó, thì 05 người đã là người “xưa”. Người “xưa, cảnh “xưa”…. Còn tình người lúc nào cũng… vui vẻ, cũng “cũ” 😀

Xin đưa mấy tấm ảnh để bạn đọc chia sẻ:

– Chín người thì đã có 05 người là người “xưa

– Ảnh Cựu TBT VNN Nguyễn Anh Tuấn (vừa ở Mỹ về) và mình

-Nhà hàng HN …xưa  😀

-Mình và Nguyễn Phú Cương, một người lính- người bạn thân thiện ở VNN, hai chị em rất quý nhau.