Cà phê thứ Bảy: “Triết gia Trần Đức Thảo- Hành trình trở về đất mẹ”

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

—————-  

Anh/chị và các bạn thân mến!

Vào 14h30 chiều thứ bảy, 29/07/2017

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

số 3A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội

Nhân 100 năm ngày sinh triết gia Trần Đức Thảo

Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam đương đại

cùng với Cà Phê Thứ Bảy tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề:

“Triết gia Trần Đức Thảo- Hành trình trở về đất mẹ”

Diễn giả: NNC NGÔ HƯƠNG GIANG

Chủ trì: DƯƠNG THỤ

Rất mong các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 + 14h30-15h00: Cà phê, gặp gỡ, làm quen.

+ 15h00-16h00: Phần trình bày của diễn giả.

+ 16h0-17h0: Trao đổi giữa diễn giả và khách mời.

 

          LỜI DẪN 

Triết gia Trần Đức Thảo có hai lần “trở về đất mẹ”. Lần thứ nhất vào năm 1951, khi ông từ giã Paris – Kinh đô Ánh sáng để trở về Việt Bắc tham gia kháng chiến. Lần thứ hai vào năm 1993, sau khi qua đời, chút “thể phách” của ông từ Paris đã được mang về chôn cất tại Nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội), để “tinh anh” của bậc thiên tài đất Việt được mãi mãi tỏa hương.

 Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh triết gia Trần Đức Thảo, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam đương đại cùng với Cà Phê Thứ Bảy tổ chức buổi tọa đàm “Triết gia Trần Đức Thảo và hành trình trở về đất mẹ“. Buổi tọa đàm sẽ góp phần phục hưng di sản triết học Trần Đức Thảo tại Việt Nam trong những thập niên tới.

VÀI NÉT VỀ DIỄN GIẢ

Ngô Hương Giang, sinh năm 1985, chuyên ngành Triết học Phương Tây, hiện làm việc tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hướng nghiên cứu chính theo đuổi: Hiện tượng học;Thông diễn học; Triết học liên văn hoá và Nhân chủng học triết học.

Sách chuyên khảo

 Ngô Hương Giang (2013), Hiện tượng luận về văn học, NXB Hội nhà văn, Hà Nội.

 1. Ngô Hương Giang (2013), Chân lý và Hư cấu, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
 2. Ngô Hương Giang (2014), Khai sáng và Phê phán (Góp phần nghiên cứu tư tưởng Khai sáng và Phê phán lý tính văn hoá). NXB Tri thức, Hà Nội.
 3. Ngô Hương Giang – Nguyễn Thanh Tâm (2014), Mai Văn Phấn và hành trình thơ vào cõi khác. NXB Hội nhà văn và Công ty sách Phương Nam, Hà Nội.
 4. Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo. Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 2015.

         Tạp chí khoa học chuyên ngành

 Ngô Hương Giang dịch (2012), “Triết học Áo – niềm tự hào không chỉ của dân tộc Áo” của GOERG HEINDD, Tạp chí Triết học, số 11 (258), ISSN 0866 – 7632, tr. 13 – 15 .

 1. Ngô Hương Giang dịch (Trần Tuấn Phong hiệu đính) (2013), “Thảo luận về “Thang Wittgenstein” và những phê phán của Otto Neurath đối với triết học sơ kỳ của Ludwig Wittgenstein” của GS. Josef Quiterer, Tạp chí Triết học, số 5 (264), ISSN 0866 – 7632, tr. 21 – 28 .
 2. Ngô Hương Giang dịch (Trần Tuấn Phong hiệu đính) (2013), “Luận cương tính ý hướng và sự phát triển của nó từ Brentano tới Meinong, Husserl, Ehrenfels và Mally” của GS. Winfried Loffler, Tạp chí Triết học, số 7 (266),ISSN 0866 – 7632, 21-33.
 3. Ngô Hương Giang dịch (Trần Tuấn Phong hiệu đính) (2013), “Gunther Anders: “Triết học ngẫu nhiên” với mục đích phê phán và thực hành”. Tạp chí Triết học, số 9 (268),ISSN 0866 – 7632, 33 – 43.
 4. Ngô Hương Giang dịch (2012), “Những người cuối cùng theo thuyết hiện đại: Adorno, Foucault và trí thức hiện đại”, Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 08, tr. 64 – 74.
 5. Ngô Hương Giang dịch (2012), “Vì một nền xã hội học văn hóa”, Báo Văn nghệ Trẻ, dưới bút danh Thụy Phong, Số 40.
 6. Ngô Hương Giang (2013), “Hiện tượng học và Hiện tượng học của Trần Đức Thảo”. Tạp chí Triết học, số 9 (268),ISSN 0866 – 7632, 61 – 71.
 7. Ngô Hương Giang (2015), “Vai trò của tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin”. Tạp chí Triết học, số 2 (268),ISSN 0866 – 7632,
 8. Ngô Hương Giang (2016), “Vấn đề Khai sáng và quan điểm triết học về lịch sử: Trường hợp I.Kant và M.Foucault”. Tạp chí Triết học, số 1 (296),ISSN 0866 – 7632, 64-72.
 9. Ngô Hương Giang (2014), “Vấn đề Tri thức, Con người và Văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa”. Tạp chí Nghiên cứu con người, số 01, ISSN 0328 – 1557, tr. 52-66 .
 10. Ngô Hương Giang (2014), “Toàn cầu hóa thông tin: Bản tường trình về tri thức con người”. Tạp chí Tri thức thời đại, số 4, tr. 42 – 45.
 11. Ngô Hương Giang (2011), “Lý thuyết Mỹ học của Adorno và vấn đề nhận thức luận văn học”, Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 05, tr. 83 – 91.
 12. Ngô Hương Giang (2012), “Suy tư trong một xã hội khủng hoảng”, viết dưới bút danh Thụy Phong, Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 09, tr. 96 – 104.
 13. Ngô Hương Giang (2012), “Ý nghĩa sự chết, đau khổ và thời gian”, Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 04, tr. 93 – 98.
 14. Ngô Hương Giang (2012), “Mỹ học cho trẻ thơ”, Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 11, tr.
 15. Ngô Hương Giang (2013), “Nhận định hiện tượng luận về sự đọc”, Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 05, tr.
 16. Ngô Hương Giang (2012), “Văn học trong xu hướng toàn cầu hóa”. Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật- Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TW, số 02, tr.
 17. Ngô Hương Giang (2012),“Phê bình văn học như là sự hòa trộn của các chân trời thẩm mỹ”. Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 02, tr.
 18. Ngô Hương Giang (2011), “Tác phẩm văn học như là cấu trúc nội dung động”. Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 11, tr.
 19. Ngô Hương Giang (2012), “Nhận định thời gian, nhận diện con người”. Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 08, tr.
 20. Ngô Hương Giang (2011), “Ranh giới nào cho lý luận và phê bình văn học”. Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 734, tr.
 21. Ngô Hương Giang (2014), “Mỹ học của thời gian”. Tạp chí Tri thức thời đại, số 6, tr
 22. Ngô Hương Giang (2014), “Vì một nền báo chí Khai phóng cho con người”. Tạp chí Tri thức thời đại, số 6, tr
 23. Ngô Hương Giang (2013), “Vì một nền hiện tượng luận về văn học”, Tạp chí Nhật Lệ, số 05.
 24. Ngô Hương Giang (2012), “Tượng giới ngôn ngữ của Wittgenstein”, in trong “Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Triết học Áo và ý nghĩa hiện thời của nó”, Viện Triết học – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, tháng 11/ 2012.
 25. Ngô Hương Giang (2013), “Vai trò kẻ sĩ trong xã hội Việt Nam cận, hiện đại” in trong “Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Trách nhiệm Nho giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc”, Viện triết học – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Chungnam – Hàn Quốc, tháng 04/2013.
 26. Ngô Hương Giang (2013), “Hiện tượng học về Hiện tượng học của Trần Đức Thảo”, in trong “Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo”, Đại học sư phạm Hà Nội, 05/2013.
 27. Ngô Hương Giang – Nguyễn Đức Hòa (2013), “Lý thuyết nhân học thuần túy của Trần Đức Thảo và Vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện đại”, in trong “Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo”, Đại học sư phạm Hà Nội, 05/2013.
 28. Hội thảo khoa học quốc tế: “Xây dựng quan niệm cốt lõi về giá trị của Việt Nam và Trung Quốc trong thời đại Toàn cầu hoá – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ”, với báo cáo: “Một số giá trị cốt lõi về văn hoá, tri thức và con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá”, Vân Nam, Trung Quốc, tháng 12/2014.
 29. Hội thảo khoa học: “Vấn đề phản ánh đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật” với báo cáo: “Văn chương và Đạo đức học”, do Hội đồng Lý luận phê bình, văn học nghệ thuật Trung Ương tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2014.
 30. Hội thảo khoa học: “Thông báo Triết học của Nghiên cứu viên trẻ năm 2013”, với báo cáo: “Vấn đề Khai sáng và Quan điểm triết học về lịch sử: Trường hợp Kant và Foucault”, Viện Triết học, tháng 10/2014

.