Dân chơi không sợ mưa rơi…

Tác giả: FB Kênh Chó Mều

.KD: Cô bạn đồng nghiệp trẻ gửi cho những bức ảnh này. Iu em quá thể. Những lúc nặng đầu, mình vui thích nhất là được ngắm các em cún, em mều  😀   😀   😀