Sẽ lựa chọn báo chí vào đưa tin họp thường vụ Quốc hội

Tác giả: Hoài Phong

.Trước đó, trao đổi với báo điện tử Một Thế Giới về việc báo chí bị hạn chế tác nghiệp tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH khóa 13 Lê Như Tiến cho rằng các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nên được thông tin càng nhiều càng tốt để cử tri hiểu hoạt động của các đại biểu, bởi vì cử tri là người bầu ra các đại biểu, giám sát hoạt động của các đại biểu (Hoài Phong)

.KD: Miễn bàn. Chỉ nghĩ rằng, đó là một bước lùi của QH trong việc nhìn nhận về vai trò báo chí

——————

Lãnh đạo Quốc hội phát biểu bế mạc phiên họp thứ 2 của UB Thường vụ Quốc hội.
Để phục vụ công tác thông tin cho phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tới, Văn phòng Quốc hội sẽ mời một số cơ quan thông tấn, báo chí tham dự, đưa tin các nội dung họp công khai của Ủy ban thường vụ Quốc hội phù hợp với tôn chỉ, mục đích của các cơ quan thông tấn, báo chí đó. 

Văn phòng Quốc hội vừa có văn bản thông báo về việc tổ chức công tác báo chí đưa tin các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội.Dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bắt đầu phiên họp thứ 13 từ sáng 10.8 và bế mạc vào sáng 18.8 với nhiều chủ đề nóng.

 Đó là cho ý kiến về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài.

Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT); cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương của Chính phủ năm 2017; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”; cho ý kiến một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); cho ý kiến một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)…

Đặc biệt, tại phiên họp này sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề: công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ trả lời chất vấn của ĐBQH, còn đại diện Thường trực Chính phủ phụ trách lĩnh vực liên quan đến nội dung chất vấn, Bộ trưởng các Bộ GTVT, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư tham gia trả lời chất vấn.

Về công tác thông tin báo chí về phiên họp, thông báo của Văn phòng Quốc hội nêu rõ, để tiếp tục tạo điều kiện đối với các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp cận, đưa tin về phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội theo đúng các quy định của pháp luật; đồng thời, bảo đảm để các thành viên tham gia phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội được phát biểu, trao đổi, thảo luận sâu các nội dung của phiên họp; trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, tùy theo từng nội dung của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức mời một số cơ quan thông tấn, báo chí tham dự, đưa tin các nội dung họp công khai của Ủy ban thường vụ Quốc hội phù hợp với tôn chỉ, mục đích của các cơ quan thông tấn, báo chí và yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền về phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo đó, các phóng viên báo chí khi được mời tham dự, đưa tin các nội dung họp công khai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được tác nghiệp không quá 15 phút đầu giờ trong phòng họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lấy hình ảnh, sau đó sẽ tập trung theo dõi nội dung phiên họp tại Trung tâm Báo chí. 

Thông báo cũng cho biết, báo chí không tham dự các nội dung họp riêng của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Văn phòng Quốc hội sẽ gửi Thông cáo báo chí về các nội dung họp riêng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới các cơ quan thông tấn, báo chí và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Trước đó, trao đổi với báo điện tử Một Thế Giới về việc báo chí bị hạn chế tác nghiệp tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH khóa 13 Lê Như Tiến cho rằng các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nên được thông tin càng nhiều càng tốt để cử tri hiểu hoạt động của các đại biểu, bởi vì cử tri là người bầu ra các đại biểu, giám sát hoạt động của các đại biểu.

Do đó, ông Tiến cho rằng các cơ quan của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội nên cởi mở và tạo điều kiện cho báo chí thông tin. Trừ những vấn đề cơ mật liên quan đến an ninh – quốc phòng, bí mật quốc gia thì cần họp kín, còn các vấn đề khác thì không cần thiết.

“Báo chí chính là cầu nối giữa các đại biểu và cử tri. Nếu báo chí vào được, thông tin đầy đủ, đa dạng tới cử tri thì sẽ tạo được lợi ích kép, cử tri vừa giám sát lại vừa hiểu được các hoạt động của những người đại diện cho tiếng nói của mình”, ông Tiến nêu.

Cũng theo vị này, cho báo chí thông tin cũng là một cách để giáo dục pháp luật cho người dân. Hơn nữa, các hoạt động lập pháp, đặc biệt là giải trình thì việc các cơ quan báo chí tham gia đưa tin có nhiều điểm tích cực.

“Với các dự án luật, các vấn đề chuẩn bị trình Quốc hội quyết định thì việc thông tin đa chiều, nêu nhiều ý kiến, phản biện khác nhau thì càng tốt bởi sẽ giúp các đại biểu nghe nhiều chiều, có nhiều thông tin để đưa ra quyết định chính xác nhất”, ông Tiến nói.

————-  

http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chinh-tri-c-93/se-lua-chon-bao-chi-vao-dua-tin-hop-thuong-vu-quoc-hoi-69113.html