Một mình với mùa thu…

Tác giả: Nguyễn Huệ Chí Thái

.KD: Hôm nay bác Nguyễn Huệ Chí Thái- một người lính- gửi cho mình bức ảnh ghép. Thú vị quá. Xin đăng lên. Đúng là… Một mình với mùa thu  😀