Cà phê thứ Bảy: Xung đột văn hóa Đông- Tây buổi ban đầu

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

————————-

Anh/chị và các bạn thân mến!

Vào 14h30 chiều thứ bảy, 26/08/2017

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

số 3A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội

Cà phê với NNC NGÔ HƯƠNG GIANG

Chủ đề:  “XUNG ĐỘT VĂN HÓA ĐÔNG TÂY BUỔI BAN ĐẦU”

Diễn giả: NNC NGÔ HƯƠNG GIANG

Chủ trì: NNC PHẠM XUÂN NGUYÊN

Rất mong các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp

CHƯƠNG TRÌNH

 + 14h30-15h00: Cà phê, gặp gỡ, làm quen.

+ 15h00-16h00: Phần trình bày của diễn giả.

+ 16h0-17h0: Trao đổi giữa diễn giả và khách mời. 

          LỜI DẪN

Khởi từ suối nguồn tinh hoa Khổng học Trung Quốc, Nho Giáo đã rẽ nhánh đẻ dòng mạnh mẽ sang các nước đồng văn, đồng thời không ngừng gây ảnh hưởng tới tiến trình phát triển tư tưởng của các dân tộc đó. Quá trình du nhập và tiếp biến của Nho giáo trong tư tưởng, văn hóa Việt Nam gắn liền với những biến động, vặn mình của lịch sử dân tộc. Trong những giai đoạn biến thiên của lịch sử dân tộc, Nho giáo đã được “dân tộc hóa” và “hiện đại hóa” nhờ vào đội ngũ trí thức yêu nước. Theo đó, vận mệnh của Nho giáo Việt Nam luôn gắn liền với quá trình thực hiện trách nhiệm của Nho sĩ đối với hiện trạng đất nước. Đó là quá trình mà độ kênh giữa hai cặp phạm trù “Trung tâm – ngoại vi”, giữa “Trung Hoa và các nước chịu ảnh hưởng của nó” không tác động trực tiếp đối với bản chất tư tưởng đặc thù quốc gia – dân tộc.

Lịch sử tư tưởng Việt Nam cận, hiện đại được xem là sự “chuyển dạ” nhiều đau đớn trong cơn biến động của thời đại, giằng co giữa cái cũ và cái mới, giữa đạo đức thánh hiền với sự gia nhập bất khả cưỡng của văn hóa phương Tây, của đạo Cơ Đốc theo chân người Pháp xâm chiếm dân tộc. Thái độ trí thức của tầng lớp Nho sĩ trong hoàn cảnh ấy đã đẩy Nho giáo vào quá trình hiện đại hóa tư tưởng mang màu sắc dân tộc. Việc canh tân Nho giáo, mà nói rộng ra là canh tân tư tưởng Việt Nam giai đoạn này gắn liền với sự canh tân một cách toàn diện về mặt văn hóa của đội ngũ trí thức.

VÀI NÉT VỀ DIỄN GIẢ

TS Ngô Hương Giang, sinh năm 1985, chuyên ngành Triết học Phương Tây, hiện làm việc tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hướng nghiên cứu chính theo đuổi: Hiện tượng học;Thông diễn học; Triết học liên văn hoá và Nhân chủng học triết học.

Sách chuyên khảo 

 1. Ngô Hương Giang (2013), Hiện tượng luận về văn học, NXB Hội nhà văn, Hà Nội.
 2. Ngô Hương Giang (2013), Chân lý và Hư cấu, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
 3. Ngô Hương Giang (2014), Khai sáng và Phê phán (Góp phần nghiên cứu tư tưởng Khai sáng và Phê phán lý tính văn hoá). NXB Tri thức, Hà Nội.
 4. Ngô Hương Giang – Nguyễn Thanh Tâm (2014), Mai Văn Phấn và hành trình thơ vào cõi khác. NXB Hội nhà văn và Công ty sách Phương Nam, Hà Nội.
 5. Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo. Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 2015.

Tạp chí khoa học chuyên ngành

 Ngô Hương Giang dịch (2012), “Triết học Áo – niềm tự hào không chỉ của dân tộc Áo” của GOERG HEINDD, Tạp chí Triết học, số 11 (258), ISSN 0866 – 7632, tr. 13 – 15 .

 1. Ngô Hương Giang dịch (Trần Tuấn Phong hiệu đính) (2013), “Thảo luận về “Thang Wittgenstein” và những phê phán của Otto Neurath đối với triết học sơ kỳ của Ludwig Wittgenstein” của GS. Josef Quiterer, Tạp chí Triết học, số 5 (264), ISSN 0866 – 7632, tr. 21 – 28 .
 2. Ngô Hương Giang dịch (Trần Tuấn Phong hiệu đính) (2013), “Luận cương tính ý hướng và sự phát triển của nó từ Brentano tới Meinong, Husserl, Ehrenfels và Mally” của GS. Winfried Loffler, Tạp chí Triết học, số 7 (266),ISSN 0866 – 7632, 21-33.
 3. Ngô Hương Giang dịch (Trần Tuấn Phong hiệu đính) (2013), “Gunther Anders: “Triết học ngẫu nhiên” với mục đích phê phán và thực hành”. Tạp chí Triết học, số 9 (268),ISSN 0866 – 7632, 33 – 43.
 4. Ngô Hương Giang dịch (2012), “Những người cuối cùng theo thuyết hiện đại: Adorno, Foucault và trí thức hiện đại”, Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 08, tr. 64 – 74.
 5. Ngô Hương Giang dịch (2012), “Vì một nền xã hội học văn hóa”, Báo Văn nghệ Trẻ, dưới bút danh Thụy Phong, Số 40.
 6. Ngô Hương Giang (2013), “Hiện tượng học và Hiện tượng học của Trần Đức Thảo”. Tạp chí Triết học, số 9 (268),ISSN 0866 – 7632, 61 – 71.
 7. Ngô Hương Giang (2015), “Vai trò của tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin”. Tạp chí Triết học, số 2 (268),ISSN 0866 – 7632,
 8. Ngô Hương Giang (2016), “Vấn đề Khai sáng và quan điểm triết học về lịch sử: Trường hợp I.Kant và M.Foucault”. Tạp chí Triết học, số 1 (296),ISSN 0866 – 7632, 64-72.
 9. Ngô Hương Giang (2014), “Vấn đề Tri thức, Con người và Văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa”. Tạp chí Nghiên cứu con người, số 01, ISSN 0328 – 1557, tr. 52-66 .
 10. Ngô Hương Giang (2014), “Toàn cầu hóa thông tin: Bản tường trình về tri thức con người”. Tạp chí Tri thức thời đại, số 4, tr. 42 – 45.
 11. Ngô Hương Giang (2011), “Lý thuyết Mỹ học của Adorno và vấn đề nhận thức luận văn học”, Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 05, tr. 83 – 91.
 12. Ngô Hương Giang (2012), “Suy tư trong một xã hội khủng hoảng”, viết dưới bút danh Thụy Phong, Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 09, tr. 96 – 104.
 13. Ngô Hương Giang (2012), “Ý nghĩa sự chết, đau khổ và thời gian”, Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 04, tr. 93 – 98.
 14. Ngô Hương Giang (2012), “Mỹ học cho trẻ thơ”, Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 11, tr.
 15. Ngô Hương Giang (2013), “Nhận định hiện tượng luận về sự đọc”, Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 05, tr.
 16. Ngô Hương Giang (2012), “Văn học trong xu hướng toàn cầu hóa”. Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật- Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TW, số 02, tr.
 17. Ngô Hương Giang (2012),“Phê bình văn học như là sự hòa trộn của các chân trời thẩm mỹ”. Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 02, tr.
 18. Ngô Hương Giang (2011), “Tác phẩm văn học như là cấu trúc nội dung động”. Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 11, tr.
 19. Ngô Hương Giang (2012), “Nhận định thời gian, nhận diện con người”. Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Việt Nam, ISSN: 1859 – 493X, Số 08, tr.
 20. Ngô Hương Giang (2011), “Ranh giới nào cho lý luận và phê bình văn học”. Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 734, tr.
 21. Ngô Hương Giang (2014), “Mỹ học của thời gian”. Tạp chí Tri thức thời đại, số 6, tr
 22. Ngô Hương Giang (2014), “Vì một nền báo chí Khai phóng cho con người”. Tạp chí Tri thức thời đại, số 6, tr
 23. Ngô Hương Giang (2013), “Vì một nền hiện tượng luận về văn học”, Tạp chí Nhật Lệ, số 05.
 24. Ngô Hương Giang (2012), “Tượng giới ngôn ngữ của Wittgenstein”, in trong “Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Triết học Áo và ý nghĩa hiện thời của nó”, Viện Triết học – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, tháng 11/ 2012.
 25. Ngô Hương Giang (2013), “Vai trò kẻ sĩ trong xã hội Việt Nam cận, hiện đại” in trong “Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Trách nhiệm Nho giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc”, Viện triết học – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Chungnam – Hàn Quốc, tháng 04/2013.
 26. Ngô Hương Giang (2013), “Hiện tượng học về Hiện tượng học của Trần Đức Thảo”, in trong “Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo”, Đại học sư phạm Hà Nội, 05/2013.
 27. Ngô Hương Giang – Nguyễn Đức Hòa (2013), “Lý thuyết nhân học thuần túy của Trần Đức Thảo và Vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện đại”, in trong “Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo”, Đại học sư phạm Hà Nội, 05/2013.
 28. Hội thảo khoa học quốc tế: “Xây dựng quan niệm cốt lõi về giá trị của Việt Nam và Trung Quốc trong thời đại Toàn cầu hoá – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ”, với báo cáo: “Một số giá trị cốt lõi về văn hoá, tri thức và con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá”, Vân Nam, Trung Quốc, tháng 12/2014.
 29. Hội thảo khoa học: “Vấn đề phản ánh đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật” với báo cáo: “Văn chương và Đạo đức học”, do Hội đồng Lý luận phê bình, văn học nghệ thuật Trung Ương tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2014.
 30. Hội thảo khoa học: “Thông báo Triết học của Nghiên cứu viên trẻ năm 2013”, với báo cáo: “Vấn đề Khai sáng và Quan điểm triết học về lịch sử: Trường hợp Kant và Foucault”, Viện Triết học, tháng 10/2014.