Tổng Bí thư chỉ đạo xử nghiêm những vụ như VN Pharma

Tác giả: P.T

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên cho biết, với những vụ việc gây bất bình trong dư luận như VN Pharma, chỉ thị chung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra, thanh tra làm rõ, đi đến cùng và xử lý nghiêm sai phạm.

KD: Cẩn thận. Nhỡ vỡ bình… quý!  Bởi cái bình quý hiện nay cứ đụng đâu là thấy… chuột ở đó  😀

————- 

 >> Bộ trưởng Tiến giải thích việc em chồng ở VN Pharma
 >> Thủ tướng yêu cầu thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc ung thư giả

 Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên thông tin về chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên thông tin về chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trao đổi sáng 5/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên thông tin về chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tinh thần chung là xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị sai phạm liên quan trong các vụ việc như VN Pharma.

Tiếp tục đọc