Nợ trần gian…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: Hôm nay, FB nhắc lại bài thơ này đưa lên mạng tròn một năm. Thực ra đây là bài thơ cũ nhiều hơn… 01 năm. Đọc lại vẫn thấy cái cảm xúc thời đó, một thời mắc …nợ mà không trả được  😀

———————–

Người ơi gặp gỡ chốn này
Nợ trần gian liệu có ngày trả xong
.
Người về một chốn thư phòng
Tứ thi một áng cho lòng vu vơ
.
Tình gieo xuống đất thẫn thờ
Nẩy chồi ngơ ngẩn bật chờ đợi hoa
.

Một ngày chạm mặt thiết tha
Bàn tay khẽ nắm người xa ngượng ngùng
.
Nợ trần gian nợ tình chung
Ai mà trang trải cho lòng ai đây
.
Nợ trần gian nhấp có say
Mơ mơ tỉnh tỉnh buộc ngày thắt đêm
.
Nợ trần gian cõi dịu êm
Ai trao ai nhận cho miền mộng mơ
.
Nợ trần gian nợ tình thơ
Duyên quê để nối duyên tơ hỡi người