Về ba cuốn sách nghiên cứu trẻ em của Jean Piaget

Tác giả: Phạm Toàn

.Nhóm Cánh Buồm sẽ không dừng ở đó. Nhóm muốn kích thích và châm ngòi cho những nghiên cứu tâm lý học trẻ em mang tính “bản địa” thuần túy Việt Nam. Vì thế cần học phương pháp nghiên cứu được gửi ở những nhà tâm lý học đi trước,

Nhóm Cánh Buồm đã chọn ba cuốn sách tâm lý học của Jean Piaget để gợi ý một trong những cách nghiên cứu mang tính mẫu mực (Phạm Toàn)

———————–  

Ngày 9/9 năm 2017, tại Trung tâm văn hóa Pháp ở Hà Nội, nhà xuất bản Tri thức và nhóm Cánh Buồm đã tổ chức tọa đàm giới thiệu ba cuốn sách dịch của nhà triết học, tâm lý học hàng đầu thế kỷ 20, Jean Piaget: Sự hình thành trí khôn ở trẻ (Hoàng Hưng dịch), Sự xây dựng cái thực ở trẻ (Hoàng Hưng dịch) và Sự hình thành biểu tượng ở trẻ (Nguyễn Xuân Khánh và Hoàng Hưng dịch).

Sự kiện nhóm Cánh Buồm ra mắt Tủ sách Tâm lý học Giáo dục hoàn toàn không ngẫu nhiên.

Nhóm đã ra mắt bộ sách giáo khoa Cánh Buồm với các đầu sách Tiếng Việt Văn từ lớp 1 đến lớp 9 (tổng cộng 18 đầu sách) và dang hoàn thiện bộ sách Tiểu học các môn Khoa học (5 dầu sách), Lối sống (5 dầu sách), Tiếng Anh (cũng 5 dầu sách) … (có thể sẽ thêm vài đầu sách khác nữa, trong đó có Sách học Tiếng Việt cho trẻ 4-6 tuổi)…

Những công trình tâm lý học cần được đi sóng đôi với các sản phẩm giáo khoa. Bước đầu, nhóm chọn làm công việc dịch những sách tâm lý học cơ bản (ba cuốn của Jean Piaget), và Howard Gardner (cuốn Cơ cấu trí khôn, sẽ ra mắt tiếp Trí khôn phi học đường  và Trí khôn sang tạo) cùng với công trình Dân chủ và Giáo dục của John Dewey.

Nhóm Cánh Buồm sẽ không dừng ở đó. Nhóm muốn kích thích và châm ngòi cho những nghiên cứu tâm lý học trẻ em mang tính “bản địa” thuần túy Việt Nam. Vì thế cần học phương pháp nghiên cứu được gửi ở những nhà tâm lý học đi trước,

Nhóm Cánh Buồm đã chọn ba cuốn sách tâm lý học của Jean Piaget để gợi ý một trong những cách nghiên cứu mang tính mẫu mực.

Blog KD/KD Xin đưa một số hình ảnh tại cuộc tọa đàm