Mỗi người gánh nợ công 33 triệu đồng, tiền đâu trả?

Tác giả: Ảnh: Phương Anh. Dữ liệu: Gia Hy

.KD: Mới ngày nào nợ công mỗi người là 20 triệu, XH đã xôn xao. Thoắt cái, giờ mỗi người gánh  33 triệu đồng. Thú thật, chả hiểu tài năng kinh bang tế thế của các quan chức có trách nhiệm ở đất nước này ra sao. Có câu “phú quý giật lùi”. Nhưng thực ra, là các bác cứ phú quý, còn dân cứ … giật lùi. Đến nước này, dân khóc tiếng Mán, cũng không ra hơi mất  😦   😦   😦   😦   😦

——————-

Chính phủ cho biết nợ công tính đến cuối năm 2017 là hơn 3,1 triệu tỉ đồng, tính trung bình mỗi người dân Việt Nam phải gánh khoảng 33 triệu đồng nợ công