GS Nguyễn Tiến Dũng: Hiện tượng “ngụy khoa học” Phùng Xuân Nhạ

Tác giả: theo FB Nguyễn Tiến Dũng, GS Đại học Toulouse, CH Pháp

Đây là toàn văn bài báo cáo sơ bộ về hiện tượng ngụy khoa học Phùng Xuân Nhạ, một ca điển hình của nền giáo dục Việt Nam (Nguyễn Tiến Dũng).

KD: Trong một XH “hư học” (từ của GS Hoàng Tụy), quá trọng “hư danh”, chiếc ghế quyền lực (đạt tới bằng mọi cách) được nghiễm  nhiên minh định là tài năng, gắn với đặc lợi, thành cụm từ “đặc quyền- đặc lợi”, thì hiện tượng “ngụy khoa học” không phải hiếm và … quý, chỉ là chuyện đ/c bị lộ giữa nhiều đ/c chưa bị lộ mà thôi. Chỉ buồn cho đất nước, sẽ cứ lận đận mãi trong vòng tụt hậu bởi những “ngụy khoa học, ngụy quân tử” kiểu này

Title bài, chủ Blog xin đặt

—————–

(Sau khi gửi cho GS Trần Văn Nhung sáng nay 18/02/2018, tôi chỉ sửa lại chút xíu mấy câu phần kết luận cho nó rõ thêm thôi, về cơ bản là vẫn thế).

Xin mời mọi người phổ biến đến tất cả các nơi và gửi cho các quan chức Việt Nam (Ai muốn có bản PDF thì pm cho tôi). Nhân dân Việt Nam có quyền được biết, Chính phủ Việt Nam có nhiệm vụ cần được biết và cần giải quyết.

Nếu ông Phùng Xuân Nhạ muốn chứng minh mình có đạo đức nghề nghiệp và xứng đáng danh hiệu GS, tôi sẵn sàng đồng ý chất vấn công khai ông ấy.