Giá cả- thị trường và vai trò Nhà nước

Tác giả: Tô Văn Trường

Để giải quyết nhằm chấm dứt các nguyên nhân và nguy cơ xung đột cần sớm có một chính sách quản lý sử dụng đất phù hợp, trong đó điểm quan trọng là giá cả phải minh bạch và chính đáng, bàn tay bà đỡ của nhà nước có vai trò vô cùng quan trọng (Tô Văn Trường)

KD: Tác giả Tô Văn Trường vừa gửi cho Blog KD/KD bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————-

Ảnh minh họa: Dapa.ciat.cgiar.org

Giá cả là chuyện hết sức phức tạp, giá đất là một trong số ít loại giá phức tạp nhất. Giá cả là mức thỏa thuận thanh toán giữa người mua và người bán (có thẩm quyền và được tự do trong định đoạt việc bán-mua). Như vậy, có liên quan đến vấn đề sở hữu của nhân dân. Còn giá cả nhà nước định ra là để đền bù hoặc trưng mua cho công việc chung và tính thuế. Tức là nên có giới hạn áp dụng. Tiếp tục đọc