Trung Quốc đề xuất bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ với Chủ tịch và bình luận của giới học giả

Tác giả: Trọng Giáp và Phan Nguyên (Biên dịch)

KD: Một bạn đọc của Blog KD/KD bình về việc này như sau: Việc “Trung Quốc đề xuất bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ với Chủ tịch” khiến Thuyết “3 độ tuổi” gần hơn với hiện thực.

Xin đăng cả ý kiến giới học giả bàn về vấn đề này để bạn đọc chia sẻ- Nguồn: Richard McGregor, “Xi won’t go”, China File, 25/02/2018.

Title bài, chủ Blog xin bổ sung  😀

——————-

Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất bỏ giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ với Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua.

Ủy ban đề xuất bỏ điều khoản “không phục vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp” khỏi hiến pháp, Xinhua hôm nay đưa tin. Trung Quốc hiện giới hạn người giữ chức chủ tịch và phó chủ tịch trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ dài 5 năm. Động thái có thể mở đường cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục giữ chức sau năm 2023.

Tiếp tục đọc