“Theo nhau ta thì về…”

KD: Về quê đây là về quê chồng của mềnh và con dâu. Mùng 04 Tết, HN đã kẹt cứng xe, còn làng quê ở đây, nơi cả nhà mềnh về thật “thông thoáng”. Nhiều nhà chỉ còn ông già bà cả, thanh niên trai tráng đã ly hương từ ngày mùng 02 Tết rùi 😀 . Mưa xuân phơ phất. Chỉ thấy xuân trong lộc non, trong cành đào làm duyên trước ngõ… Hai mẹ con mềnh cũng ôm eo nhau, mắt cười tít, để làm… duyên trước mùa xuân. Ảnh đây 😀