Ảnh hình…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên 
.
KD: Hai bức ảnh này cách nhau hơn 30 năm có lẻ. 
————–

Những tấm ảnh đen trắng
Của một thời tóc ngắn ngây thơ
.
Những tấm ảnh màu đằm thắm
Của một thời yêu sống ngu ngơ
.
Những tấm ảnh nợ nhau từ kiếp trước
Để kiếp này xao xác những vần thơ
.
Tiếp tục đọc

Trịnh công Sơn và những ngày Văn khoa

Tác giả: Từ Thức
.
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Ngày cuối tuần, chẳng muốn chính trị, chính em mệt đầu. chỉ muốn có những bài văn hóa cho bạn đọc thư thái. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.
.
Chỉ nhớ nhất ca từ của Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…—————

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
(Vũ Đình Liên)
Từ Thức và Trịnh Công Sơn (bên phải, đeo kính),
vài ngày trước năm 2000

Tiếp tục đọc