Miệng các “Quan”: Nhả ngọc phun… “cứt trâu”

Tác giả:
KD: Một người bạn- bạn đọc của Blog KD/KD- con rể một vị cựu Bộ trưởng Ngoại giao nổi tiếng- gửi cho Blog những hình ảnh này với cái tiêu đề chết cười. Xin đăng lại để bạn đọc chia sẻ.
Làm quan, hay mang danh GS, TS đứng dưới ít người, đứng trên triệu người, lẽ ra khi phát ngôn, các vị nên “uốn ba tấc lưỡi” như bậc tiền nhân đã dạy. Đằng này, các vị cứ thả phanh, khiến những phát ngôn cũng… đỏ mặt vì tủi hổ!
.
IMG_9631.jpeg

  IMG_9629.jpeg
 
 
IMG_9627.jpeg