Nhà thơ Vương Trọng: Thể nghiệm hay đại trà- Đặc khu có thể trở thành khu quân sự của nước ngoài???

Tác giả: FB nhà thơ Vương Trọng

Điều thứ hai, trong dự án cho phép nhà đầu tư kinh doanh vũ khí, quân trang quân dụng của quân đội và công an…( theo Phụ lục 4: Danh mục các nghề kinh doanh…) nhà kinh doanh nước ngoài có thể biến khu vực của họ thành một căn cứ quân sự có đủ loại vũ khí hợp pháp …thì làm sao ta bảo đảm được an ninh cho đất nước? (Vương Trọng)

.KD: Nếu vậy thì thôi rồi VN ơi…. 😦   

.Chưa bao giờ một dự luật khiến cả đất nước mất ăn mất ngủ đến vậy. Vì đó là nguy cơ, là mầm họa lâu dài. Có một ý kiến thiết nghĩ QH nên lưu í: Cần trưng cầu dân ý về chủ trương Luật Đặc khu (Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt). Bởi nếu Luật Đặc khu được thông qua mà lòng dân không thông- phản đối, phẫn nộ, chắc chắn XH luôn trong tình trạng bất an, bất ổn.

Và hậu thế chắc chắn không bao giờ tha thứ cha ông nó đã rước họa vào đất nước!

————-

Nếu tôi nhớ không nhầm, trong bài trả lời phỏng vấn, ông Uông Chu Lưu, PCT QH có nói đại ý rằng ba đặc khu này ta làm thể nghiệm.
Ai cũng biết làm thể nghiệm là làm thử, khi người làm chưa tin chắc thành công, khả năng thất bại vẫn hiện hữu. Xin hỏi: Làm thể nghiệm sao lại triển khai rộng khắp trên ba khu từ bắc chí nam, mà không làm thử trong một khu, để rút kinh nghiệm? Nếu triển khai đồng loạt trên ba khu, với số tiền bỏ ra ” lót ổ Phượng Hoàng” hàng trăm ngàn tỷ và di dân xáo trộn cuộc sống của hàng vạn gia đình … mà thất bại thì ai chịu trách nhiệm? Hay là trách nhiệm thuộc Quốc hội nhiệm kỳ sau, vì khi đó nhiệm kỳ này đã xong lâu rồi?

Điều thứ hai, trong dự án cho phép nhà đầu tư kinh doanh vũ khí, quân trang quân dụng của quân đội và công an…( theo Phụ lục 4: Danh mục các nghề kinh doanh…) nhà kinh doanh nước ngoài có thể biến khu vực của họ thành một căn cứ quân sự có đủ loại vũ khí hợp pháp …thì làm sao ta bảo đảm được an ninh cho đất nước?

Từ trước đến nay, Nhà nước ta không hề cho một doanh nghiệp hay cá nhân người Việt kinh doanh vũ khí, quân trang quân dụng, người dân nào tàng trữ vũ khi quân dụng là phạm pháp, mà nay trong dự án của đặc khu cho người nước ngoài làm việc đó thì nên giải thích thế nào?

Đọc thêm: Theo FB Ngọc Uy Phan

Phụ lục 4 của dự luật đặc khu có thể sắp được cuốc hội thông qua ngày 15/06 tới có cả việc cho phép ‘nước ngoài’ kinh doanh và sở hữu vũ khí…

Không có văn bản thay thế tự động nào.