Cẩm nang xài mạng thời ANM*

Tác giả: FB Đào Tuấn

Đây là một stt hoàn toàn nghiêm đang được triển khai theo hướng đúc kết một cẩm nang nghề nghiệp, không thể không áp dụng chừng nào còn chưa del tài khoản, còn ngồi trước bàn phím, còn định bán hàng ol hay setup.

Và hãy vận dụng sáng suốt tiếq Việt của GS Bùi Hiển cũng như tiếw Việt của quan chức để chung sống với ANM (ĐT)

.KD:  😦   😦  😦

—————

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Không kêu gọi like, share vì có thể đó là hành vi lôi kéo.
Không bao giờ khuyến mại hay thưởng kể cả card điện thoại vì đó có thể là mua chuộc
Không làm poll thăm dò vì đó có thể là hành vi tổ chức.
Không khẳng định cũng như không phủ định vì có thể đó là “xúi giục”
Những vấn đề của hôm qua là đã là vấn đề lịch sử- chỉ khen không chê, ta nhất định thắng, địch nhất định thua, hi sinh chứ không phải là mất mát, sáng suốt tài tình chứ không thể sai lầm.

Không bài bác tôn giáo kể cả đó là hội thánh Đức chúa trời.
Không viết người Mèo mà phải chính xác người H Mông.
Không xúc phạm polymer dù đó là đồng tiền thấp giá nhất thế giới.
Không đan mạch, đạp mèo hay vãi lúa vãi luyện vì đó là xâm hại thuần phong mỹ tục.
Loại bỏ khỏi vốn từ vựng những từ ngữ kiểu 8 vía, ái nam ái nữ, đái không qua ngọn cỏ vì đó là phân biệt giới
Tốt nhất xóa bỏ phần mềm “tìm kiếm những người xung quanh”, đặc biệt khu vực Trần Duy Hưng
Luôn dẫn nguồn trong mọi trích dẫn.
Không đi ngang, về tắt, vượt rào vì tất cả dữ liệu đều được lưu trữ và bị truy suất.
Đây là một stt hoàn toàn nghiêm đang được triển khai theo hướng đúc kết một cẩm nang nghề nghiệp, không thể không áp dụng chừng nào còn chưa del tài khoản, còn ngồi trước bàn phím, còn định bán hàng ol hay setup.
Và hãy vận dụng sáng suốt tiếq Việt của GS Bùi Hiển cũng như tiếw Việt của quan chức để chung sống với ANM
Note: *ANM mà tiếng Việt viết tắt chứ không phải tiếng Anh viết tắt.