Ai cản trở việc ra Luật Biểu tình và Luật thành lập hội?

Tác giả: FB Lưu Trọng Văn

.Thay vì QH thông qua hai bộ luật về đặc khu và an ninh mạng đang gây chia rẽ đất nước, đang dẫn đến nguy cơ đau lòng là biểu tình không thể kiểm soát vì không có luật và không có tổ chức hợp pháp đứng ra tổ chức biểu tình theo luật, thì thông qua ngay Luật Biểu tình và Luật thành lập hội mà Hiến pháp đã quy định, mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là quyền hợp pháp của nhân dân.

.Nước sẽ yên, phát triển dân chủ văn minh nếu chúng ta có những bộ luật dân chủ, văn minh. Dân biết, Dân bàn, Dân giám sát, Dân đồng lòng thì chính quyền bền vững, nước mạnh.

Tất nhiên các thế lực như gã nêu trên không bao giờ muốn điều đó. Tình hình còn rối ren, khó kiểm soát nếu chính quyền vẫn nhìn Dân như đối tượng phải đề phòng (LTV).

.KD: Kiểm soát XH không gì tốt hơn bằng có những văn bản Luật văn minh, khoa học, tiến bộ, tôn trọng tự do và quyền con người hài hòa lợi ích XH. Dĩ nhiên điều đó ngược lại với những văn bản Luật làm phương hại lợi ích Quốc gia, và thực chất bóp nghẹt dân chủ, bóp nghẹt quyền tự do của con người.

———–

Gã mấy năm trước cùng các nhân sĩ trí thức và các lão thành cách mạng đi biểu tình chống Trung cộng xâm chiếm biển đảo mà cứ lén lút như ăn trộm. Có lãnh tụ Phong trào HSSV chống Mỹ trước đây như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu cũng phải dùng mẹo chống cảnh sát VNCH để thoát khỏi nhà đi biểu tình.

Hôm qua 10/6 hàng trăm ngàn người dân khắp nước biểu tình chống Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Có nơi yên ổn, có nơi biến thành bạo động, máu đổ.

Dù máu của người dân hay máu của các anh an ninh cũng đều là máu của dân mình. Đau. Đau lòng vô cùng.

Gã không thể đồng tình với bạo lực nhất là bạo lực giữa chính người Việt mình.

Kẻ nào đang toác cười sung sướng trước cảnh ấy?

Chính bọn Trung Nam Hải và cục Tình báo Hoa Nam.

Chính bọn đầu sỏ của Tập đoàn tham nhũng lợi ích nhóm.

Chúng càng yên thân, càng đạt mục đích của chúng khi người dân và chính quyền trở nên thù địch.

Chúng là thế lực thù địch đứng sau các cuộc chống đối có đổ máu này vì chúng đã tạo nên nguyên nhân chính quyền và Dân xung khắc.

Gã rất buồn là trên công luận, dư luận của cả những người tử tế cũng lên án biểu tình có xảy ra bạo lực mà không phân tích nguyên nhân do đâu.

Gã sẽ không bàn về nguyên nhân do đâu mà có biểu tình mà chỉ xin bàn nguyên nhân nào dẫn đến va chạm dẫn đến xung khắc bạo loạn.

Đó là do chưa có Luật Biểu tình nên chính quyền coi người biểu tình là phá rối trật tự và giải thích rằng bà con đi biểu tình bị bọn xấu kích động. Chính quyền muốn dẹp biểu tình thì bắt ngay những người cho là cầm đầu.

Người dân thì bức bách nhiều vấn đề liên quan đến họ, có dịp là ới nhau xuống đường không có quy chế, tổ chức để kiểm soát. Thấy chính quyền bắt người là lập tức bắng mọi giá bảo vệ người của mình.

Thành ra chống lại chính quyền.

Thành ra máu đổ.

Giản đơn thế đấy.

Chung quy chỉ tại QH vô trách nhiệm với Dân bao năm nay hoãn đi hoãn lại việc thông qua Luật Biểu tình và Luật thành lập hội.

QH phải chịu trách nhiệm với đất nước vì sự chậm trễ này.

Gã có hỏi một sĩ quan an ninh, bên công an không muốn thông qua Luật Biểu tình à ?
Viên sĩ quan đó trả lời, bên công an muốn có Luật Biểu tình càng sớm càng tốt để cứ theo luật mà làm không bị dân chửi nát nước.

Vậy ai không muốn thông qua Luật Biểu tình?

Viên sĩ quan nhún vai và khẽ cười rồi nói, có những người muốn tình trạng như thế.

Vậy những người đó là ai?

Là ai khác ngoài những kẻ muốn đất nước này càng hỗn loạn
càng vô tổ chức càng tốt, muốn dân và chính quyền càng đối nghịch nhau càng tốt. Chúng muốn vậy vì chúng được hưởng lợi trước tình cảnh trên.

Chúng là thế lực đủ mạnh để gây áp lực với QH trì hoãn Luật Biểu tình và Luật thành lập Hội, chúng đủ mạnh để hù doạ những ai không thuộc nhóm lợi ích của chúng nhưng đặt lợi ích của đảng trên lợi ích Dân tộc phải sợ hãi mất…đảng để vào hùa với chúng.

Thay vì QH thông qua hai bộ luật về đặc khu và an ninh mạng đang gây chia rẽ đất nước, đang dẫn đến nguy cơ đau lòng là biểu tình không thể kiểm soát vì không có luật và không có tổ chức hợp pháp đứng ra tổ chức biểu tình theo luật, thì thông qua ngay Luật Biểu tình và Luật thành lập hội mà Hiến pháp đã quy định, mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là quyền hợp pháp của nhân dân.

Nước sẽ yên, phát triển dân chủ văn minh nếu chúng ta có những bộ luật dân chủ, văn minh. Dân biết, Dân bàn, Dân giám sát, Dân đồng lòng thì chính quyền bền vững, nước mạnh.

Tất nhiên các thế lực như gã nêu trên không bao giờ muốn điều đó. Tình hình còn rối ren, khó kiểm soát nếu chính quyền vẫn nhìn Dân như đối tượng phải đề phòng.