Không thể- dù chỉ một giờ (!)

Tác giả: FB Đạo diễn Trần Quốc Trọng

.Câu chuyện “CẢNH GIÁC” của bí thư Thành ủy TP.HCM hồi ấy vẫn là bài học vô giá cho nhiều thế hệ sau này.

.KD: Chỉ sợ, bây giờ, không đến nỗi là mất cảnh giác đâu. Vì nếu mất cảnh giác đã có nhân dân nhắc nhở. Mà là lợi ích nhóm thì là chuyện “tự giác” rồi  😦   😦    😦

—————–

Đất nước chúng ta từng có vụ “nạn kiều” vào những năm 70 của thế kỷ 20.
Lúc ấy giữa ta và Tàu rất căng thẳng. Nhiều người Hoa, dù đã sống lâu đời ở ta cũng được Tàu vận động treo cờ Trung Quốc và ảnh Mao Trạch Đông, vận động khai mình là người Tàu, mặc dù họ đã chuyển sang quốc tịch Việt Nam từ năm 1956… và vận động người Hoa biểu tình, vận động người Hoa trở về nước.
Lê Duẩn và Lê Đức Thọ bàn với nhau cho tàu Trung Quốc cập cảng Sài Gòn chở người Hoa về nước. Lê Đức Thọ điện cho bí thư thành ủy TP.HCM: Võ Văn Kiệt…

Võ Văn Kiệt trả lời dứt khoát: “Không thể!!!”
– Không được.
Lê Đức Thọ :
– Đây là mệnh lệnh của anh Ba (Lê Duẩn)
Võ Văn Kiệt :
– Nếu đây là mệnh lệnh của anh Ba thì nhờ anh Sáu (Thọ) về báo cáo lại với anh Ba, tôi xin chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào cũng được, nhưng chấp hành mệnh lệnh anh Ba cho tàu Trung Quốc cập cảng Sài Gòn thì tôi không thể…Dừng lại một lúc ,ông tiếp:
-Tôi đã cho rải mìn dày đặc dưới lòng sông rồi. Ngay cả cập cảng Cần Giờ cũng không thể huống hồ cập cảng Sài Gòn…

Thế hệ tôi & trên tôi: hiểu sức mạnh siêu quyền lực của Lê Đức Thọ là như thế nào.
Nhưng Võ Văn Kiệt đã thẳng thừng… không chấp hành.

Lê Đức Thọ im lặng…
Võ Văn Kiệt tư lự, phân vân .
Lê Đức Thọ sốt ruột:
-Có gì Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) cứ nói, tớ nghe.
Võ Văn Kiệt nói:
– Tôi hỏi anh Sáu, nếu cho nó vào đây, rồi nó ở lại , không chịu đi nữa, anh Sáu làm cách nào?
Lúc bấy giờ Lê Đức Thọ như mới tỉnh ra…

Về Hà Nội, Lê Đức Thọ báo cáo lại với Lê Duẩn. Lê Duẩn im lặng nhìn Lê Đức Thọ một lúc rồi nói:
– Sáu Dân có cái lý của nó. Nếu như thằng Tàu vào cảng Sài Gòn, nó ở lại, không chịu ra, chẳng lẽ ta đánh, ta bắt … nó. Lúc ấy nó lu loa lên… Thế là ta tạo cớ cho nó mang quân sang xâm lược nước ta… (*)

Câu chuyện “CẢNH GIÁC” của bí thư Thành ủy TP.HCM hồi ấy vẫn là bài học vô giá cho nhiều thế hệ sau này.

(theo Hoàng Lại Giang – TP.HCM ngày 24/3/2014 – Sửa lại ngày 26/8/2017)
————————–
(*) câu chuyện trên được ông Võ Văn Kiệt kể lại cho tác giả nghe tại nhà riêng 16 Tú Xương SG