Tự hào thay

Tác giả: theo FB Hài Danh

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Đọc và xem ảnh cùng những phát ngôn ấn tượng. Bật cười. Thú thật là không ngờ “quan trí” nước Việt có nhiều vấn đề thế. Cười xong thấy… buồn  😦

——

Hôm nay ngày lễ diệt sâu
Chúng ta ôn lại những câu để đời
Chỉ ai tri thức hơn người
Mới phun ra được những lời uyên thâm!

Cảm ơn các vị có tâm
Đã cho ta thấy cái “Tầm” tài ba
Mỗi lời các vị phun ra
Ai nghe cũng sặc con pà nó cơm 😡

Đúng là ăn trắng mạc trơn
Thế nên lời nói cũng hơn người thường
Bõ công dân nhịn dân nhường
Để giờ dân được tỏ tường trí quan!

Tự hào hai tiếng Việt Nam 🇻🇳
Nghèo nhưng quan lại siêu phàm lắm thay!