“Tôi có nên đọc cuốn sách này nữa không?”

Tác giả: theo FB Thất Trần (Bộ Tư pháp)

.Tuy nhiên, mới đây Người chủ biên sách này đã bị BCT kỷ luật cách hết mọi chức vụ về Đảng và tới đây chắc chắn bị kỷ luật cả về chính quyền. Nói theo ngôn ngữ nghị quyết của Đảng thì đồng chí ấy đã “tự diễn biến, tự chuyển hoá” một cách nghiêm trọng; còn nói theo ngôn ngữ pháp luật thì anh ta đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

.KD: Một câu hỏi chả ai dám trả lời cho tác giả stt này.

.Còn ông TMT thì đúng là “Mua danh ba vạn bán danh ba đồng!”.Điều mình thấy ngượng nhất, xấu hổ nhất là thói đạo đức giả

Một nhà khoa học bình một câu gọn lỏn: Tham thì… thảm!

.Thảm thật!

.Title bài, chủ Blog xin đặt lại  😀

————– 

Gần đây tôi có ý định tìm đọc quyển sách dưới đây để phòng và chống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cá nhân mình. Tôi nghĩ: người chủ biên quyển sách là một Phó ban tuyên giáo TƯ, kiêm Bộ trưởng Bộ TTTT thì chắc chắn nội dung sách phải là tuyệt đối đúng với quan điểm tư tưởng của Đảng ta. Hơn nữa, tôi tin rằng kinh phí để viết, in và phát hành Quyển sách này chắc chắn được ngân sách Nhà nước (tức là từ tiền thuế của dân) chi trả. Điều đó cũng nói lên tính chất quan trong của Quyển sách.

Tuy nhiên, mới đây Người chủ biên sách này đã bị BCT kỷ luật cách hết mọi chức vụ về Đảng và tới đây chắc chắn bị kỷ luật cả về chính quyền. Nói theo ngôn ngữ nghị quyết của Đảng thì đồng chí ấy đã “tự diễn biến, tự chuyển hoá” một cách nghiêm trọng; còn nói theo ngôn ngữ pháp luật thì anh ta đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Vậy, tôi xin hỏi các đồng chí:

1- Tôi có nên tiếp tục tìm đọc quyển sách này nữa không? Đọc nó có độc hại gì không?
2- Trong trường hợp tôi vẫn đọc quyển sách này thì cá nhân tôi có bị coi là”tự diễn biến, tự chuyển hoá không ? Lý do: đọc sách của kẻ đã “tự diễn biến, tự chuyển hoá” nghiêm trọng thì khác gì đọc sách của bọn “phản động”.
3- Nếu BTG cho rằng quyển sách này là độc hại, cần phải cấm thì xin đề nghị các đồng chí sớm cho thu hồi và tiêu hủy để khỏi làm ảnh hưởng đến tư tưởng, lập trường của các đảng viên chúng ta.
Xin lưu ý: Trước đây những sách, tài liệu do bọn “phản động” viết ra thì tất cả dân chúng không được đọc và tàng trữ, kể cả dùng làm giấy gói hàng hay lau gì cũng không được phép.